Contact Form Pesantern Sholawat Anwa Irrizki

Name

Email *

Message *

Saturday, 17 January 2015

Shalawat Anwa Irrizki


Shalawat Anwa Irrizqi adalah suatu bacaan shalawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menarik dan memperluas dan memperbanyak rejeki yang sebesar-besarnya yang mengalir bagaikan air hujan yg sangat derasnya dari segala penjuru dan dari gedung- gedung Allah Swt yang tersembunyi, bagi orang- orang yang berkenan mendzikirkannya secara istiqomah dan dengan tatacara dibawah ini :

1. Barangsiapa yang ingin rejekinya diperluas, diperbanyak dan diperbesar oleh Allah Swt dan dialirkan-Nya bagaikan air hujan yg sangat derasnya dari segala penjuru dan dari gedung-gedung-Nya yang tersembunyi, maka biasakanlah membaca shalawat ini sebanyak banyaknya min 100x pada setiap hari setiap selesai sholat fardhu selama 41 hari.

Bacaan Lengkap Shalawat Anwa Irrizqi :
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.
ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM WA BAARIK ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALAA AALIHII BI ADADI ANWAA'IR RIZQI WAL FUTUUHAATI YAA BAASITHOL LADZII YABSUTHUR RIZQO LIMAN YASYAA'U BIGHOIRI HISAABIN UBSUTH ALAINAA RIZQON WAASI'AN MIN KULLI JIHATIN MIN KHOZAA-INI GHOIBIKA BIGHOIRI MINNATIN MAKHLUQIN BIMAHDI FADHLIKA WA KAROMIKA YAA ROHMAAN.
Artinya : Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan rahmat takzim, keselamatan dan barokah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw dan kepada keluarga beliau dengan sejumlah banyaknya rejeki dan kemenangan- kemenangannya. Wahai Tuhan yang memberi rejeki kepada orang yang dikehendaki-Nya dengan tidak terhitung, maka berilah aku rejeki yang banyak dan luas dari semua penjuru dan dari gedung-gedungMu yang tersembunyi dengan tidak dicaci maki semua makhluk, karena semata-mata dengan kemurnian anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan Yang Maha Penyayang.